Skrzynka do roślin

Przy pokrywaniu dachów dachówkami ceramicznymi zawsze pozostanie ich nadmiar. Oczywiście część dachówek trzeba przechowywać jako niezbędny zapas do remontów i konserwacji. Z tych nieprzewidzianych do stworzenia zapasu możemy wykonać estetyczną skrzynią ogrodową na większe rośliny. Skrzynka taka składa się z drewnianej ramy przestrzennej obudowanej z boków przykręconymi dachówkami. Oczywiście do budowy takiej skrzyni trzeba zastosować dachówki karpiówki. Mogą być cementowe.