Skrzynka uciosowa

skrzynka uciosowaDeszczułki parkietowe, listwy i małe deseczki powinniśmy przecinać piłą grzbietową o drobnych ząbkach, aby nie strzępić krawędzi cięcia. Aby uzyskać przecięcie pod żądanym kątem najlepiej jest posłużyć się skrzynką uciosową. Takie korytko kupione w sklepie z narzędziami ma fabryczne wykonanie przecięcia, prowadzące piłę w ściśle określonych położeniach – pod kątem 45,90 i 135 względem podłużnej jego osi, a tym samym i osi przecinanego przedmiotu. Zalecam kupno takiego korytka do warsztatu domowego, gdyż jest niezastąpione w wielu pracach.