Zgrzewalne membrany papowe

membrama dachowaZgrzewalne membrany bitumiczne do pokrywania dachów płaskich i skośnych o małym pochyleniu należy układać pasami prostopadłymi do kalenicy, z 10-cm zakładami zarówno na szerokości jak i długości. Ze względu na żądaną szczelność pokrycia papy zgrzewalne układa się na warstwie papy podkładowej specjalnie perforowanej. Tego typu zgrzewalne papy wierzchniego krycia, zgrzewa się do podkładu na całym spodzie. Są również papy różnego rodzaju zgrzewalne do podłoża jedynie na krawędziach.