Blaszane okapniki

Wszystkie blaszane okapniki i inne obróbki blacharskie oprócz dobrego odprowadzania wód opadowych poza obręb budynku powinny się, charakteryzować właściwą sztywnością pod działaniem np. wiatru. Można tę sztywność uzyskać poprzez wykonanie wywinięcia na dolnej krawędzi okapnika, bądź też w krawędź tę zamontować drut o średnicy 1-2 mm. Na drut zawijamy rąbek blachy dokładnie ją zaklepując młotkiem ślusarskim lub dekarskim. Styk zawinięcia na drucie warto dodatkowo zalutować.