Róże i byliny

roze-bylinyW bylinach róże znalazły doskonałych partnerów w rabatowych nasadzeniach. Najefektowniejsze, pełne wyrazu aranżacje powstają najczęściej wtedy, gdy wspaniałym kwiatom na różanym krzewie towarzyszą starannie dobrane byliny ozdobne.
Aby byliny i róże na wspólnej rabacie nie konkurowały ze sobą, kolory i kształty ich kwiatów powinny wyraźnie się różnić. Przeciwieństwa budują napięcia, które często są niezbędne do ożywienia obrazu kompozycji. Z tego względu w bliskim sąsiedztwie róż pojawiają się smukłe świecowate kwiatostany ostróżki, naparstnicy i łubinu, jak również wspaniałe kielichy kwiatów lilii i liliowców. DO RÓŻ ZNAKOMICIE PASUJĄ TAKŻE KULISTE KWIATOSTANY CZOSNKU OZDOBNEGO. Drobno-kwiatowe byliny, np. gipsówka, bodziszek i przywrotnik, są – jak w bukietach – czarującym dodatkiem do kwiatów róż, a poza tym zakrywają wszelkie puste miejsca na rabacie. Niskie gatunki bylin powinny rosnąć w małych grupach, gdyż jako pojedyncze rośliny niemal zupełnie giną w cieniu wspaniałych kwiatów róż.
Przy doborze kolorów należy także przestrzegać zasady, że byliny są dla róż dodatkiem uzupełniającym i nawet w niewielkim stopniu nie powinny ich przewyższać, przesłaniać czy przygaszać. Na przykład z czerwonymi różami nie należy łączyć bylin o kwiatach w mocnych odcieniach tego koloru. Byliny znakomicie uzupełniają paletę barw różanych kwiatów, w której brakuje czystego koloru niebieskiego. W wielobarwnym obrazie różano-bylinowej rabaty potrzebny jest często element spokoju. Zielone wysepki wyciszenia tworzą zazwyczaj bukszpan lub cis. Krzewom mocnym wsparciem służą byliny o szarych liściach, na przykład czyściec wełnisty Stachys byzantina lub bylica Artemisia.
Rabaty utrzymane w zbliżonych odcieniach jednego koloru są przypadkiem szczególnym, tak więc tu byliny towarzyszące należy wybierać bardzo uważnie, aby taka wyjątkowa aranżacja robiła mocne, zaskakujące wrażenie. Na rysunkach obok pokazujemy trzy przykłady atrakcyjnych rabat jednobarwnych.

RÓŻOM NIEZBĘDNA JEST PRZESTRZEŃ DO ODDYCHANIA, dlatego też bylin towarzyszących nie należy sadzić zbyt blisko krzewów. Za wystarczającą przyjmuje się odległość około 0,5 m. Utrzymując ten niezbędny dystans, zapewnimy różom minimalny przepływ powietrza, zmniejszający ryzyko rozwoju chorób grzybowych. Nie zapominajmy o nawożeniu róż, z czego skorzystają także byliny. Ekspansywne rośliny wymagają starannego dozoru. Ich odrosty i rozłogi wycinamy, gdy tylko pojawią się zbyt blisko krzewów róż.