Owocówka śliwkóweczka i Przeziernik porzeczkowiec

Owocówka śliwkóweczka
gąsienice barwy różowej z czarną główką, mają długość do 12 mm. Długość motyla – 8 mm, rozpiętość skrzydeł- 14 mm. Szkodliwość i zwalczanie podobnie jak przy owocówce jabłkóweczce.

Przeziernik porzeczkowiec
gąsienice barwy białawej z brązową główką, długości 30 mm. Długość motyla – 10 mm, rozpiętość skrzydeł -18 mm. Szkodniki drążą podłużne chodniki w rdzeniu pędów. Pędy łatwo łamią się, a niekiedy zasychają. Pędy ze znajdującymi się w nich gąsienicami wycina się zimą lub wczesną wiosną i pali.