Młynek do gałęzi

Doskonałym lecz drogim narzędziem ogrodowym jeszcze mało popularnym w naszych gospodarstwach jest ogrodowy młynek do gałęzi – rozdrabniacz. Wsunięte do gardzieli tej maszyny drobne gałęzie o średnicy nie przekraczającej 4 cm zostają zmiażdżone i pocięte na drobne kawałki. Tymi kawałkami można wyścielić podłoża pod krzewami, drzewami i roślinami uniemożliwiając w ten sposób porost chwastów. Pocięte kawałki drewna złożone w pryzmie kompostowej bardzo szybko ulegają rozkładowi biologicznemu wraz ze składowanymi tam innymi odpadkami.