Automatyczny karmnik awaryjny

Na brzegu szklanego akwarium montujemy cienką blaszkę działającą jak huśtawka. Na wewnętrzne ramię sypiemy pokarm dla rybek, na drugie nakładamy watę zmoczoną wodą. W miarę jej odparowywania pokarm będzie się sypał do akwarium bez naszego udziału. W pierwszej fazie naszą „huśtawkę” powinno się ustawić poziomo, poprzez staranne dobranie zarówno ciężaru pokarmu jak i ciężaru watki zmoczonej wodą.