Regulatory c.o.

Regulatory c.o.We współczesnych instalacjach co. montuje się różnego rodzaju regulatory pokojowe lub pogodowe, sterujące pracą kotła. Pierwsze z nich montowane wewnątrz budynku, mierzą temperaturę panującą w pomieszczeniu i na jej podstawie regulują pracę kotła tak, aby zachować stałą, żądaną temperaturę wewnętrzną. Drugie montuje się na zewnątrz. Sterują pracą kotła na podstawie pomiarów temperatury zewnętrznej. Istnieje możliwość sterowania obu tymi regulatorami równocześnie.