Przyklejanie dużych płytek

Przy przyklejaniu ceramicznych płytek podłogowych tak samo jak ściennych układamy je na równo rozścielonej zaprawie klejącej. Zaprawę na podłoże nanosi się szpachlą zębatą. Jednakże w przypadku przyklejania dużych płytek podłogowych o wymiarach powyżej 30×30 cm, zaleca się nałożenie zaprawy również na spodnią stronę płytki. To zagwarantuje, że przyłożona i dociśnięta płytka przyklejona zostanie na jak największej powierzchni. Metoda ta zwana jest przez fachowców podwójnym klejeniem.