Mata Troba na tarasie

TROBAPrzeciekanie tarasów to skutek zniszczenia izolacji wodochronnej przez wilgoć zbierającą się na niej w betonowej warstwie dociskowej. W okresie zimy zbierającą się wilgoć zamienia się w kryształki lodu. W upalne lata izolacja jest z kolei niszczona przez powstającą parę wodną. Zapewnić odpowiednią trwałość izolacji może tylko szybkie i skuteczne odprowadzenie wilgoci z podłoża poza obręb tarasu. Zapewnia to mata drenażowa Troba układana bezpośrednio na izolacji i przykrywana warstwą dociskową z betonu.