Trasowanie na metalach

Wszystkie prace w metalu wymagają wcześniejszego trasowania rysikami, cyrklami itp. ze stalowymi ostrzami. Naniesione rysy lub punkty ze wzglądu na bardzo małą szerokość są słabo widoczne. Dlatego po trasowaniu powinniśmy po rysach przeciągnąć zwykłą kredą szkolną i zdmuchnąć jej nadmiar. Pozostanie jedynie w rysach, a tym samym uczyni je dobrze widocznymi nawet przy słabym oświetleniu. Zamiast kredy można użyć małego kawałka odpadowego z płyty gipsowo-kartonowej.